Governing Body

 • S. Harmanjit Singh, Chairman
 • S.Gurinder Pal Singh (Treasurer)
 • S.Manjit Singh Khanna
 • Capt. L.S. Bahl
 • Dr. Kanwerjit Kaur Neki
 • S. Harcharan Singh Nag
 • Sdn. Mohini Kaur
 • S. Paramjit Singh
 • S. Harvinder Singh Sethi
 • S. Narinder Singh Gill
 • Prof. Mala Sinha (University Representative)
 • Prof. Sanjay Sehgal (University Representative)
 • Dr. JatinderBir Singh (Member Secretary)
 • Dr. Rekha Sharma (Teacher Representative)
 • Dr. Sarabpreet Kaur (Teacher Representative)