Governing Body

 • S.M.P.S Chadha, Chairman
 • S.Gurinder Pal Singh (Treasurer)
 • S.Manjit Singh Khanna
 • Capt. L.S. Bahl
 • Dr. Kanwerjit Kaur Neki
 • S. Harcharan Singh Nag
 • Sdn. Mohini Kaur
 • S. Paramjit Singh
 • S. Harvinder Singh Sethi
 • S. Narinder Singh Gill
 • S. Ramneet Singh Chadha
 • S. Harvinder Singh Kalra
 • Prof. Rawail Singh (University Representative)
 • Prof. Mohan (University Representative)
 • Dr. Jatinder Bir Singh (Member Secretary)
 • Mrs. Asha Wadhwa (Teacher Representative)
 • Dr. Naveen Dua (Teacher Representative)